پوش اد

پوش اد افزایش ممبر تلگرام به روش پوش اد یک نوع تبلیغات سازمان یافته به کمک برنامه ای تلگرامی می باشد به گونه ای که صاحب برنامه تلگرام غیر رسمی می تواند هر تعداد از اعضای آنلاین برنامه خود را به داخل کانال ها با استفاده از تگ به صورت میوت جوین کند.این روش به … ادامه خواندن پوش اد