ریزش ممبر

ریزش ممبر

 

ریزش ممبر

مسائلی که باعث ریزش می شود

امروزه اکثر کانال های تلگرامی با ریزش های بسیار زیاد و نا معقولی همراه می باشند که دلایل این ریزش ها می تواند مسائل ذیل باشد پس با دقت موارد گفته شده را خوانده و در صورتی که این موارد را انجام می دهید مانع انجام آن ها شوید چرا که با عدم انجام این مسائل می توانید جلوی ریزش کانال خود را بگیرید

مسائلی که باعث ریزش کانال می شود:

پست گذاشتن به صورت رگباری:

امروزه بسیاری از ادمین های کانال ها برای راحت تر کرددن کار خود دست به این عمل می زنند که باعث می شود کانال به حد چشم گیری ریزش کند و این ریزش ها به دلیل بی حوصلگی ادمین و یا نداشتن زمان ادمین می باشد.خیلی از مواقع ادمین ها پس از خرید ممبر تلگرام این عمل را انجام می دهند که کاری اشتباه می باشد.

تبلیغات غیر اخ لا قی:

که متاسفانه امروزه خیلی از ادمین ها تبلیغات غیر اخلاقی انجام می دهند و بنر هایی را که محتوایی نا مناسب دارند را وارد کانال های خود قرار می دهند که این امر باعث نارضایتی کاربر ها شده و سبب ریزشی جدی می گردد.

پست گذاشتن تکراری:

خیلی از کانال های تفریحی این عمل را انجام می دهند به گونه ای که فکر میکنند باید از جایی پست های خود را کپی کرده و در کانال قرار دهند با این که باعث سرعت بخشیدن به کار ها می شود و کار در سریعترین زمان ممکن انجام می پذیرد ولی باید این نکته را در نظر داشت که کاربر نیازی به جوک های تکراری و کپی شده از سایر کانال ها ندارد و این عمل باعث نارضایتی و لفت دادن جدی از کانال می شود پس ترجیحاً رعایت گردد.

پست گذاشتن نا مرتبط: برخی از کانال های تلگرامی محتوایی خارج از مبحث کانال خود به نمایش در می آوردند که این امر با خلقیات کاربران کانال مناسب نمی باشد و باعث نارضایتی آن ها و نه تنها افزایش ممبر تلگرام صورت نمیگیرم بلکه باعث ریزش ممبر می شود.

خرید ممبر