افزایش ممبر رایگان

ممبر رایگان

افزایش ممبر رایگان


افزایش ممبر رایگان
کانال به چند روش امکان پذیر است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت لطفاً تا انتهای متن ما را همراهی نمایید.

افزایش ممبر رایگان با استفاده از تبادل کانال به کانال
در این روش شما کانالی یکسان (از لحاظ تعداد) با کانال خود پیدا می کنید و پست تبلیغاتی این کانال را در کانال خود قرار می دهید و این کانال هم همزمان با شما این پست را قرار می دهد و بر اساس میزان زمان و یا میزان بازدید پست تبادل صورت می گیرد که توصیه می شود که حتماً بر اساس بازدید این تبادل را انجام دهید، چرا که امکان دارد کانال مقابل اعضای فیک و یا میوت داشته باشد و از شما سوء استفاده شود.

افزایش ممبر رایگان با استفاده از تبادل کانال با برنامه
در افزایش ممبر به صورت تبادل با برنامه ادمین کانال باید یک برنامه نویس که کار تبلیغات انجام می دهد را بیابد و سپس با آن همکاری لازم را انجام دهد، به این صورت که تعدادی بازدید و یا تبلیغ برای برنامه های برنامه نویس انجام دهد و در مقابل از اون اعضای تلگرام طلب کند که امروزه بسیاری از ادمین ها با این روش کار می کنند و اعضای خود را دریافت خواهند کرد که روشی پیشنهاد شده می باشد و شدیداً توصیه می شود چرا که سرعت عضوگیری از سایر روش ها سریع تر و کیفیت بهتر می باشد.

افزایش ممبر رایگان با استفاده از برنامه های ممبر گیر
در این روش شما برنامه ممبر گیر را داخل دستگاه اندرویدی خود نصب کرده (ترجیحاً از برنامه های داخل مارکت بازار استفاده نمایید تا امنیت و کیفیت بهتری را تجربه کنید) و سپس با نام کاربری خود وارد برنامه می شوید ترجیحاً با شماره ای که کمتر از آن استفاده می کنید جوین شوید چرا که امکان اد شدن اجباری شما داخل کانال ها وجود دارد.

membergir0 افزایش ممبر رایگان
خرید ممبر تلگرام