تلگرام غیر رسمی

تلگرام غیر رسمی

تلگرام غیر رسمی
تلگرام غیر رسمی امروزه با فراگیر شدن تلگرام و کمبود برخی امکانات البته از نظر برنامه نویسان و توسعه دهندگان اپلیکیشن، عده ای از برنامه نویسان اقدام به ساخت نسخه ای دلخواه از تلگرام با ویژگی های انحصاری و مورد علاقه نمودند تا جایی که برخی از کاربران نسخه اصلی تلگرام برنامه محبوب تلگرام را از روی تلفن های خود پاک و این نسخه از اپلیکیشن ها که امروزه بسیار محبوب شده اند را نصب می کنند. باید در نظر داشت که تلگرام اصلی خود کد های سورس باز برنامه پیام رسان تلگرام را در سایت هایی همانند گیت هاب به انتشار در آورد تا توسعه دهندگان بتوانند آن را تکمیل تر کنند و از کد های آن استفاده نمایند. سوالا...
Read More