پیام مخفی تلگرام

خواندن پیام مخفی تلگرام گاهی اوقات پس از آنکه پیامی از طرف مخاطب تلگرام خود دریافت کردید ، تمایل ندارید تا فرستنده ی پیام بداند که شما پیام او را خواندید . اما تیک دومی که در کنار پیام زده می شود این موضوع را آشکار می سازد . زیرا در اپلیکیشن تلگرام پیام هایی … ادامه خواندن پیام مخفی تلگرام