ربات IFTTT

ربات IFTTT آشنایی با ربات IFTTT (ربات IFTTT): ربات IFTTT مخفف جمله ی ” IF This Then That ” می باشد . و به معنی ” اگر این پس آن ” است . ربات IFTTT یک ربات هوشمند است . زمانی که بخواهید بین اپلیکیشن های دیگر و اپلیکیشن تلگرام ، حالتی شرطی و اتوماتیک … ادامه خواندن ربات IFTTT