ربات دستیار تلگرام

ربات دستیار تلگرام ربات دستیار @chteltembot (ربات دستیار تلگرام): ابتدا اپلیکیشن تلگرام را اجرا نمایید . سپس در صفحه ی اصلی تلگرام ، یکی از پنجره های گفت و گو را انتخاب نمایید . حتی می توانید پنجره ی گفت و گوی خودتان را انتخاب نمایید . سپس در قسمت پایین پنجره ی گفت و … ادامه خواندن ربات دستیار تلگرام