تعرفه های اینستاگرام

تعرفه اینستاگرام


نوع تبلیغ

روش انجام

نوع فالوور

میزان بازدهی

پشتیبانی ۲۴ ساعته

میزان محبوبیت

A

فالوور اینستاگرام

اد

واقعی

بالا

بالا

-1-e1504055896891 تعرفه های اینستاگرام

B

کامنت اینستاگرام

اد

واقعی

متوسط

بالا

-1-e1504055896891 تعرفه های اینستاگرام

C

بازدید اینستاگرام

اد

واقعی

متوسط

بالا

-1-e1504055896891 تعرفه های اینستاگرام

D

لایک اینستاگرام


اد

واقعی

بسیار بالا

بالا

-1-e1504055896891 تعرفه های اینستاگرام
WordPress Pricing Table Plugin